Besök oss i Brevik

Under vägskylten 61 finns en ring runt sjön Stor-Emsen.

Från korset mellan E45 och Rv61 vid Fagerås: Kör Rv61 mot Arvika. Ca 2 km innan Högboda (precis efter skylt "Info Högboda 1 km"), sväng vänster mot Brevik/Mosserud.

Kommer du från Arvika finns en annan väg strax efter avtaget mot Högboda - då åt höger.

Närmaste järnvägsstation är Högboda. Dessutom finns buss på Rv61 mot Arvika.

 
Vägarna till Brevik är märkta med svart färg på kartan. Vår sommarstuga ligger vid den svarta pricken intill sjön. Kommer du från Sunne finns en genväg över Frykerud - Säldebråten, därefter en bit på Rv61 mot Arvika. Vägen är kortare, men kanske inte snabbare än att åka över Fagerås.

1. Från Rv61 avtag Brevik/Mosserud: Följ grusvägen till skylt, ta höger mot Brevik. Därefter kommer du fram till skyltar Brevik-Lerbodatorp. Sväng av mot Lerbodatorp, efter 150 m finns flera brevlådor. Ta då till vänster in på Vallvägen (se X).

2. Från Rv61 avtag Lerbodatorp: Tag genast till vänster uppför en backe. Fortsätt sedan tills flera brevlådor och då in till höger på Vallvägen (se X).

Från söder kan man från Grönlund ta sig mot Säldebråten (H), 3. Sågartorp (V), Täppåsen (H), Mosserud (V) tills avtag mot Brevik åt vänster, enligt (1). Till Grönlund kommer man från Edsvalla, E45-Vålberg-Skruvstad-Lång eller E45-Grums-Malsjö-Lång.

 
X Vid stugområdet "Breviksbyn där nole":
(Det finns en karta på anslagstavlan vid infarten).
Ta in på Vallvägen så kommer du in på stugområdet. Sedan höger Strandvägen ner mot sjön. När Strandvägen delar sig, sväng mot Södra Strandvägen. Vi bor i första stugan på höger hand ner mot sjön.


Breviksbyn 32/S Strandvägen 2

 

Tillbaka | Startsida | 2006-12-03