Olovs och Lenas höst-vårbilder 2001-02

Skridskobild
Första isskorpan upphittad! Vid gruvorna norr om Ängen på Ängenleden.
Lena Skoglund
2 (21)

Tillbaka | Startsida | 2002-04-07