Olovs och Lenas höst-vårbilder 2001-02

Skridskobild
Vid Hornborgasjöns matningsplats betade på påskdagen 7000 tranor
Lena Skoglund   Original (59K)
6 (21)

Tillbaka | Startsida | 2002-04-07